Пазари

Пазари

bulgartabac markets
  • Износът е основният двигател на Компанията. Булгартабак притежава модерно оборудване, използва съвременни технологии за промишлена обработка на тютюн и производство на тютюневи изделия, предлагайки разнообразна продукция на голям брой пазари.
  • Предлагаме широк кръг от възможности за продукти и услуги, съобразявайки спецификата на съответния пазар.
  • Булгартабак си сътрудничи и кооперира с водещи фирми от бранша за удовлетворяване изискванията на широк кръг клиенти.