Компанията

Ценности

cennosti_476.jpg

Да бъдем отворени

 • Вярваме в инициативата и енергията на нашите служители.
 • Вярваме в промяната, като условие за развитие.
 • Вярваме в гъвкавостта, като ефективна стратегия.
 • Вярваме в разнообразието, което ни прави по-богати.

Ние сме модерно мислещи, отговорни и гъвкави.

Да бъдем мотивирани

 • Вярваме в силата на идеите.
 • Мотивирани сме и създаваме условия за развитие и успех.
 • Интуицията ни води и позволява да видим и общата картина и детайлите.
 • Вслушваме се в различното мнение и откриваме нови перспективи.
 • Силата на идеите насърчава иновациите.

Ние сме амбициозни и инициативни.

Да бъдем прагматични

 • Вярваме в способността ни да планираме бъдещето.
 • Решително вървим напред.
 • Взимаме правилни решения на базата на нашия опит и знания.
 • Вярваме в професионализма и работата в екип, които дългосрочно ще отличат нашата компания и общност.

Ние сме енергични, уверени и целеустремени.